top of page

PRIVACYBELEID

Je privacy is belangrijk voor Parent Tribe. Wij vinden vertrouwen, gelijkwaardigheid en openheid ontzettend belangrijk. Dit streven we niet alleen in onze dienstverlening na, maar ook op deze digitale verzamelplek.
 
Op deze pagina informeren wij je over ons privacybeleid. Je kan hier lezen hoe we gegevens verzamelen en hiervan gebruik maken op deze website. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met de volgende voorwaarden.
 
Wat verzamelen wij? 

Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier jezelf informeren over ons initiatief. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc voor marketingdoeleinden en met het doel de gebruikservaring te optimaliseren. Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, bij het aanmelden van 1 van onze activiteiten of voor de ontvangst van nadere informatie.

 

Concreet verzamelen wij, afhankelijk van jou actie, de volgende persoonsgegevens:

  • Je naam en contactgegevens als email-adres, adres, telefoonnummer.

  • Indien van toepassing: je bankrekeningnummer

Onze website / dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren of iemand ouder is dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouders of voogd. Onze dienstverlening is gericht op volwassenen. Mocht er het vermoeden zijn dat wij toch gegevens hebben verwerkt zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact op via parenttribenl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

We maken gebruik van software tools om onze dienstverlening en service te optimaliseren, namelijk een autorespond mailingsysteem (bij aanmelding van een tribe night) en google analytics (om de juiste mensen aan ons te koppelen). Deze tools hebben als doel je de best mogelijke service te bieden en de beste gebruikerservaring te bieden. Hiermee optimaliseren wij onze dienstverlening regelmatig. 

Hoe verzamelen wij informatie?
Indien jij je aanmeld of inschrijft voor onze nieuwsbrief verstrek je o.a jouw email-adres. Met deze gegevens sturen wij jou een nieuwsbrief of uitnodiging. Indien je ons aangeeft niet langer hier gebruik van te maken, wordt je e-mailadres verwijderd uit ons bestand.
Wij verkopen je gegevens NIET aan derden. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derde partijen voor zover nodig voor onze dienstverlening of indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. 
Waarom en hoe gebruiken wij informatie?
Wij verzamelen persoonlijke en niet persoonlijke informatie voor:
  1. om onze dienstverlening te bieden
  2. om gebruikers online dienstverlening en ondersteuning te bieden
  3. om contact te onderhouden met onze bezoekers en gebruikers en hen op de hoogte te houden van onze dienstverlening
  4. om statistische data te verzamelen (niet persoonlijke bezoekersinformatie) om onze website te verbeteren. Denk aan: de bezoekersaantallen van onze website pagina's etc. 
Parent Tribe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonlijke persoonsgegevens  (NAW, email, telefoonnummer en betaalgegevens) omwille van het deelnemen aan één van de programma’s en of het ontvangen van de nieuwsbrief of andere digitale producten.
 
Bewaartermijn --> Tot uitschrijving via e-mail
Hoe gebruiken we cookies?
Een cookie is een klein bestand, dat toestemming vraagt om op de harde schijf van jouw computer te worden opgeslagen. Stem je daarmee in, dan wordt het bestand opgeslagen en helpt de cookie om het internetverkeer te analyseren of het geeft een melding als je naar een bepaalde website gaat. Dankzij cookies kunnen webapplicaties persoonlijk op je reageren. Webapplicaties kunnen hun werking aanpassen aan jouw behoeften en voorkeuren, door gegevens over jouwvoorkeuren te verzamelen en te onthouden.
We gebruiken ‘traffic log cookies’ om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Hierdoor kunnen wij gegevens over verkeer naar de webpagina analyseren en onze website aanpassen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor statistische analyse-doeleinden en de data wordt vervolgens weer van het systeem verwijderd.
Over het algemeen helpen cookies ons om je een betere website te bieden, omdat we kunnen bijhouden welke pagina’s je handig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons in geen enkel opzicht toegang tot jouw computer of persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt.
Je kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar de instellingen van jouw browser kunnen doorgaans naar wens worden aangepast om cookies te weigeren. Het kan zijn dat je hierdoor de mogelijkheden van de website niet volledig benut.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen maatregelen om de toegang tot onze systemen beperkt te houden tot de initiatief nemers van Parent Tribe. Aangezien de online verstrekking van jouw persoonsgegevens aan Parent Tribe puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen bijzondere extra maatregelen ter beveiliging.
Inzage in je persoonlijke informatie: aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Parent Tribe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar parenttribeNL@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .We zullen alle informatie die niet correct is aanpassen of verwijderen. 

Wijzigingen
Parent Tribe behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.
Vragen of opmerkingen
Indien je vragen hebt of suggesties ter verbetering van onze Privacybeleid dan horen we het graag. Onderaan deze pagina vind je onze gegevens. 
bottom of page